logo-samandehi

مصاحبه اختصاصی شهریار نگار با محمد اها احمد خانی عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری

امسال ماه رمضان 30 روزه است

یکشنبه, 28 خرداد 1396 ساعت 15:36 نوشته شده توسط  تولید محتوا اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

شهریار نگار-طاها احمد خانی عضو خانواده بزرگ شهریار نگار و عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری/

با توجه به حساسیت ماه شوال المکرم 1438 و طرح موضوع عید سعید فطر و نظر به مطرح شدن این موضوع در بین عموم مردم که آیا ماه مبارک رمضان 29 روز است و یا 30 روز، به دلیل اهمییت ویژه این ماه ، از لحاظ مذهبی و حقوقی به بررسی وضعیت رویت پذیری این هلال می پردازیم . حال اگر تصور این است که ماه مبارک رمضان 29 روز است به پارامتر های هلال در روز شنبه مورخ 3 تیر 1396 مقارن با 29 رمضان 1438 و 24 ژوئن 2017  می پردازیم .

 لحظه مقارنه ماه ساعت 7:01 دقیقه بامداد روز شنبه مورخ 3 تیر 1396 مقارن با 29 رمضان 1438 و 24 ژوئن 2017 می باشد که بر اساس نقطه مرکزی کشور استان اصفهان این پارامتر ها به مرتبه بررسی قرار می گیرد .

 


با توجه به پارامتر های فوق در روز شنبه مورخ 3 تیر 1396 به این نتیجه می رسیم که احتمال رویت هلال تقریبا نزدیک صفر خواهد بود و غروب هلال ماه 16 دقیقه پس از غروب خورشید اتفاق می افتد با توجه به کمیت پارامتر فاز و سن هلال و جدایی زاویه ایی، این هلال از چرخه تقسیم بندی هلال ها خارج می شود. نقشه زیر که بر اساس معیار دکتر یالوپ می باشد نقاط رویت پذیری را در تمام جهان به نمایش می گذارد . به نقشه زیر قسمت کشور عزیزمان ایران توجه کنید .توجه می کنید که بر اساس این معیار ایران در هیچ کدام از نقاط رویت پذیری واقع نشده . پس در نتیجه به بررسی هلال شوال 1438 در روز یکشنبه مورخ 4 تیر 1396 می پردازیم . پارامتر های زیر بر اساس نقطه مرکزی ایران استان اصفهان محاسبه گردیده اند .


با توجه به پارامتر های فوق به نتیجه میرسیم هلال در روز یکشنبه  با چشم غیر مسلح و ارتفاع زیاد قابل رویت است که نقشه زیر اثبات کننده این مدعا خواهد بود . نکته حایز اهمییت این است که شما بیننده و رصدگر محترم باید پارامتر و نقشه های دو روز را با هم مقایسه کنید لذا ارتفاع زیاد و ضخیم بودن هلال، دلیل کافی برای ایجاد شائبه دومین روز بودن هلال نمی باشد و شرایط رویت پذیری بستگی به پارامتر های مهم و حیاتی دیگری که در جدول های بالا قید شده دارد.